Chắc hẳn tuổi thơ mỗi chúng ta đều đã từng một thời tân dụng những trang vở thừa để