Mới được Gameloft giới thiệu thời gian gần đây, Dungeon Hunter: Curse Of Heaven chính là