Dragon Knights là một game RPG mới của nhà phát triển Com2us, được đánh giá là