Sau nhiều ngày chờ đại game thủ đã chính thức được trải nghiệm Open Beta và có