Không phải để cho các game thủ phải chờ đợi lâu hãng lập trình Future Games