iOS 12

Hướng dẫn cách nâng cấp (cập nhật) iOS 12 chính thức cho iPhone, iPad

Hướng dẫn cài đặt, cách nâng cấp (cập nhật, update) iOS 12 chính thức cho iPhone, iPad

Cách khắc phục lỗi không truy cập được AppStore khi update iOS 12 Beta

Bạn đang gặp tình trạng không thể truy cập được vào AppStore sau khi update (nâng cấp)