iPhone 7

iPhone đã thay đổi như thế nào trong 10 năm qua

Trong 10 năm qua, iPhone luôn là hình mẫu để các hãng smartphone khác hướng đến.

[Chính thức] Cận cảnh iPhone 7 và iPhone 7 Plus

Chấm dứt những lời đồn suốt thời gian qua. Cuối cùng, Apple cũng đã chính thức