PUBG Thrilling Battlefield – PUBG phiên bản mobile do Lightspeed & Quantum Studio đảm nhiệm; đã chính thức