Tuổi thơ của bạn hẳn rất dữ dội nếu đã từng gắn với cái tên Street Fighter.