Ông trùm nhà lập trình game Com2uS đã khá thành công với nhiều thể loại game, và