Người dùng Viettel hiện nay đã hoàn toàn có thể mua game, thanh toán tiền mua