Theo những thông tin mới đây 1 Kho game ghi nhận lại được thì những ngày