Tổng hợp các phím tắt trong Yulgang Hiệp Khách, các lệnh khi chơi tựa game MMORPG đặc sắc này giúp người chơi thao tác nhanh hơn. Phím tắt trong game Yulgang Hiệp Khách Ctrl + V: Mời tổ đội Ctrl + T: Mời giao dịch Ctrl + C: Vận công Ctrl + R: Đi/chạy. Ctr