Bản cập nhật ĐTCL 10.2 có gì mới? Cùng chúng tôi xem chi tiết những thay đổi trong bản update sẽ được cập nhật vào ngày 23 tháng 1 năm 2020 (24 tháng 1 năm 2020 ở Việt Nam) nhé! Các tướng được tăng sức mạnh Các tướng bị giảm sức mạnh: Các Hệ –