Dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách mở khóa tất cả Agent trong game Valorant ngoài 2 Agent miễn phí từ Battle Pass để có thể chơi nhiều nhân vật. Cách lấy 2 Agent miễn phí đầu tiên Mỗi game thủ đều sẽ có phần Battle Pass riêng của mình cho mỗi mùa (cả