Dưới đây là top những nhân vật nữ nguy hiểm nhất trong anime bởi sức mạnh khủng khiếp hay là kẻ giết người đáng ghê sợ nhất trong thế thế giới anime. 1. Mikasa Ackerman – Shingeki no Kyojin Mikasa Ackerman có thể được coi là một nhân vật mạnh mẽ khủng khiếp. Trong Anime