Laplace M: Cách tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư

Cách tăng điểm kỹ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư trong Laplace M cùng những hướng dẫn chi tiết mà tân thủ không thể bỏ qua.

Laplace M: Cách tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư (1)

Được mệnh danh là vú nuôi chính hiệu, Mục sư luôn chuyên tâm tập trung buff máu và lợi ích cho đồng đội của mình mà không nghĩ đến chuyện chiến đấu gì cả. Với bộ kĩ năng hồi máu diện rộng, kháng sát thương vào lúc nguy hiểm cùng bộ khống chế làm chậm và độc dược khiến Mục sư là một class hỗ trợ an toàn và khó chịu nhất trong Laplace M.

Có thể bạn quan tâm:

Laplace M: Hướng dẫn cách tăng điểm kỹ năng cho Assassin, Ninja, Asura

Laplace M: Cách tăng điểm kỹ năng cho Pháp Sư, Phù Thủy Băng & Lửa

Cách tăng cấp trong Laplace M; cách luyện cấp, tăng level nhanh

Bảng kĩ năng Thần Quan Laplace M thuần buff

Laplace M: Cách tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư (2)

Mục sư Skill Tree

 • Nature’s Prayer level 10
 • Sacred Shield level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư (3)

 • Song of the Forest level 10
 • Windspeech level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư (4)

 • Power of Nature level 10

Laplace M: Cách tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư (5)

Thần Quan Skill Tree

 • Bathe in Light level 10
 • Enhanced Bathe in Light level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư (6)

 • Advanced Nature’s Prayer level 10
 • Superior Nature’s Prayers level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư (7)

 • Thần Quan Zen Mastery level 2

Laplace M: Cách tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư (8)

Bảng kĩ năng cho Vũ Sư Laplace M PvP

Mục sư Skill Tree

 • Nature’s Prayer level 10
 • Sacred Shield level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư (9)

 • Fairy Santuary level 10
 • Entanglement level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư (10)

 • Song of the Forest level 10
 • Windspeech level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư (11)

Vũ Sư Skill Tree

 • Fairy Arrow level 10
 • Enhanced Fairy Arrow level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư (12)

 • Advanced Song of the Forest level 10
 • Superior Song of the Forest level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư (13)

 • Vũ Sư Mastery level 10
 • Vũ Sư Zen Mastery level 10

Laplace M: Cách tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư (14)

Bảng kĩ năng cho Vũ Sư Laplace M full DPS dame khủng

Mục sư Skill Tree

 • Praise of Blossom level 10
 • Smite level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư (15)

 • Power of Nature level 10
 • Thorn level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư (16)

 • Song of the Forest level 10
 • Windspeech level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư (17)

Vũ Sư Skill Tree

 • Fairy Arrow level 10
 • Enhanced Fairy Arrow level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư (18)

 • Advanced Song of the Forest level 10
 • Superior Song of the Forest level 5

Laplace M: Cách tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư (19)

 • Vũ Sư Normal Attack level 1

Laplace M: Cách tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư (20)

 • Vũ Sư Mastery/Zen Mastery

Laplace M: Cách tăng điểm kĩ năng cho Mục sư, Thần Quan và Vũ Sư (21)

Comments

comments

Read previous post:
Danh sách các hộ vệ trong Laplace M, kỹ năng và cách lấy Guardian

Danh sách tất cả các hộ vệ trong Laplace M, chi tiết kỹ năng và cách lấy từng Guardian mà...

Close