Tỉ lệ ra cờ theo cấp Linh Thú chính xác nhất trong Cờ Liên Quân Mobile

Cùng tham khảo Tỉ lệ ra cờ theo cấp Linh thú chính xác nhất trong Cờ Liên Quân Mobile mà bạn cần phải biết để có thể nâng cấp tìm tướng hợp lý.

Tỷ lệ xuất hiện quân cờ (Từ cấp 2 đến Cấp 9 theo thứ tự)

Tỉ lệ ra cờ theo cấp Linh Thú chính xác nhất trong Cờ Liên Quân Mobile (1)

1 Vàng

 • 100%
 • 60%
 • 45%
 • 32%
 • 28%
 • 22%
 • 18%
 • 15%

2 Vàng

 • 25%
 • 30%
 • 36%
 • 30%
 • 30%
 • 30%
 • 20%

3 Vàng

 • 15%
 • 20%
 • 25%
 • 30%
 • 30%
 • 25%
 • 25%

4 Vàng

 • 5%
 • 7%
 • 11%
 • 15%
 • 20%
 • 30%

5 Vàng

 • 1%
 • 3%
 • 7%
 • 10%

(Tỷ lệ ra bậc quân cờ dựa trên cấp độ linh thú hiện tại)

Tỉ lệ ra cờ theo cấp Linh Thú chính xác nhất trong Cờ Liên Quân Mobile (2)

Theo như bảng trên, những quân cờ trị giá 5 vàng sẽ không thể xuất hiện nếu linh thú chưa đạt cấp độ tối thiểu là 6. Tương tự, tỷ lệ ra quân cờ 1 vàng ở cấp 2 là 100%, trong khi đó tới cấp 9 chỉ còn 15%.

Comments

comments

Read previous post:
Cờ Liên Quân Mobile: Tính năng và hiệu ứng của tất cả các trang bị ghép

Cùng tìm hiểu Cờ Liên Quân Mobile về từng tính  năng và hiệu ứng của tất cả các trang bị...

Close