ĐTCL bản 11.5: Top đội hình Thần Sứ mạnh nhất Rank Thách Đấu

Hướng dẫn top đội hình Thần sứ kẹp Karma mạnh nhất ĐTCL bản 11.5 giúp bạn dễ ghép dễ leo TOP và đặc biệt mạnh cuối trận.

Đội hình 6 Thần Sứ kẹp Karma Thuật Sĩ

Đội hình chính:

 • Kha’zix
 • Soraka
 • Riven
 • Nidalee
 • Karma
 • Ivern
 • Volibear
 • Garen

Tổng buff: 6 Thần Sứ, 2 Tà Thần, 2 Thuật Sĩ, 2 Tái Tạo

Trang bị khuyến cáo:

 • Karma: Găng bảo thạch, Vô Cực Kiếm, Bùa Xanh
 • Riven: Cuồng Cung, Kiếm Tử Thần
 • Garen: Warmog x2, Áo choàng gai

ĐTCL bản 11.5: Top đội hình Thần Sứ mạnh nhất Rank Thách Đấu (1)

Đội hình 6 Thần Sứ kẹp Karma + Đấu Sĩ

Đội hình chính:

 • Gragas
 • Soraka
 • Nidalee
 • Riven
 • Karma
 • Ivern
 • Volibear
 • Garen

Tổng buff: 6 Thần Sứ, 2 Tà Thần, 2 Thuật Sĩ, 2 Tái Tạo, 2 Đấu Sĩ

Trang bị khuyến cáo:

 • Karma: Găng bảo thạch, Vô Cực Kiếm, Bùa Xanh
 • Soraka: Cốc Sức Mạnh x1 hoặc x2
 • Garen: Warmog, Áo choàng gai, Quyền Năng Khổng Lồ
 • Riven: Cuồng Cung, Kiếm Tử Thần, Cung Xanh

ĐTCL bản 11.5: Top đội hình Thần Sứ mạnh nhất Rank Thách Đấu (2)

Đội hình 4 Thần Sứ hỗn hợp sát thương

Đội hình chính:

 • Soraka
 • Karma
 • Nidalee
 • Fiddlesticks
 • Ivern
 • Volibear
 • Garen
 • Gwen

Tổng buff: 4 Thần Sứ, 3 Tà Thần, 2 Bí Ẩn, 2 Thuật Sĩ, 2 Tái Tạo

Trang bị khuyến cáo:

 • Karma: Găng bảo thạch, Vô Cực Kiếm, Bùa Xanh
 • Garen: Warmog x2, Áo choàng gai
 • Volibear: Quỷ Thư
 • Fiddlesticks: Mũ Phù Thủy

ĐTCL bản 11.5: Top đội hình Thần Sứ mạnh nhất Rank Thách Đấu (3)

Đội hình 4 Thuật Sĩ 4 Thần Sứ meta mới

Đội hình chính:

 • Gragas
 • Syndra
 • Soraka
 • Karma
 • Ivern
 • Teemo
 • Garen
 • Volibear

Tổng buff: 4 Thần Sứ, 4 Thuật Sĩ, 2 Tà Thần, 2 Tái Tạo, 2 Đấu Sĩ

Trang bị khuyến cáo:

 • Karma: Bùa Xanh, Găng Bảo Thạch, Mũ Phù Thủy
 • Teemo: Giáp Thiên Thần
 • Garen: Cung Ánh Sáng, Giáp Warmog

ĐTCL bản 11.5: Top đội hình Thần Sứ mạnh nhất Rank Thách Đấu (4)

Đội hình 4 Thần Sứ Karma cơ bản

Đội hình chính:

 • Soraka
 • Gragas
 • Karma
 • Ivern
 • Rell
 • Volibear
 • Garen
 • Heimeidinger

Tổng buff: 1 Luyện Rồng, 1 Thần Vương, 4 Thần Sứ, 2 – 3 Tái Tạo, 2 Đấu Sĩ, 2 Thuật Sĩ

Trang bị khuyến cáo:

 • Karma: Găng bảo thạch, Bùa Xanh, Găng tay công lý/Vô Cực Kiếm
 • Soraka: Cốc Sức Mạnh
 • Garen: Đồ Tank tổng hợp
 • Volibear: Quỷ Thư

ĐTCL bản 11.5: Top đội hình Thần Sứ mạnh nhất Rank Thách Đấu (5)

Đội hình Karma kẹp Thiên Thần/Thần Sứ hỗn hợp

Đội hình chính:

 • Karma
 • Nautilus
 • Ivern
 • Vel’koz
 • Rell
 • Volibear
 • Kayle
 • Garen

Tổng buff: 1 Thần Vương, 2 Thiết Giáp, 2 Tà Thần, 2 Thần Sứ, 2 Thuật Sĩ, 2 Hiệp SĨ, 3 Thiên Thần

Trang bị khuyến cáo:

 • Karma: Găng bảo thạch, Bùa Xanh, Găng tay công lý
 • Garen: Áo choàng gai, Vuốt Rồng
 • Volibear/Garen: Quỷ Thư
 • Kayle: Găng bảo thạch, Cuồng Cung/Cuồng Đao

ĐTCL bản 11.5: Top đội hình Thần Sứ mạnh nhất Rank Thách Đấu (6)